متقاضی محترم با توجه شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدها ناشی از آن، رسیدگی به کلیه درخواست‌ها با تاخیر انجام خواهد شد.
Skip Navigation Links
         
اداره کل توسعه و نوآوري فاوا - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی © 2014