متقاضی محترم با توجه شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدها ناشی از آن، رسیدگی به کلیه درخواست‌ها با تاخیر انجام خواهد شد.
Skip Navigation Links

اسامی نمایندگان استانها و شماره تماس (ساعت کاری  8 الی 14)

ردیف

نام استان

رئیس بازرسی

شماره تلفن

کد

نام نماینده استان

1

آذربایجان شرقی

آقای نورمحمدی

34443602

041

آقای رحمانی

2

آذربایجان غربی

آقای طاهری

33434080

044

آقای حمید علی نژاد

3

اردبیل

آقای مشکوری

33252831

045

آقای سید حسینی

4

اصفهان

آقای تنباکوزاده

39971950

031

آقای سید مهدی موسوی

5

ایلام

خانم اسدی

33336441

084

آقای رحمان نظری

6

بوشهر

آقای عباسی سلمی

33326883

077

آقای ابراهیمی خلیفه

7

تهران

آقای جباری

88747329

021

آقای علی جعفری

8

چهارمحال وبختیاری

آقای سلطانی

32223143

038

آقای سلطانی قلعه

9

خراسان شمالی

آقای قلی پور

32256114

058

آقای داوود رنجبر

10

خراسان جنوبی

آقای رجبی

32424710

056

آقای مسلم خسروی

11

خوزستان

آقای شکاری

3770080

061

آقای فرزاد زنگنه

12

زنجان

آقای لطفی فر

4251026

024

آقای عبدالحمید محتوی

13

قزوین

آقای علیخانی

3330177

028

آقای مرتضی کاتبی

14

قم

آقای خلج

36641161

025

آقای مجتبی شفیعی

15

کردستان

آقای شیر محمدی

6623240

087

خانم طباخی

16

البرز

آقای رمضانی

32507746

026

آقای سید حسین حسینی

17

مرکزی

آقای خدادادی

3139157

086

خانم پوران غلامی

18

هرمزگان

خانم بهزادی

33669220

076

آقای حاجی زاده

19

کرمانشاه

آقای نیما

7293160

0833

آقای هوشیار جوهری

20

کهگیلویه و بویر احمد

آقای سادات

3334315

074

آقای خشنود

21

گلستان

آقای اخوان

32176430

017

آقای پیمان مختاری

22

گیلان

آقای اکبرنیا

4225034

013

خانم سمیه مهرور

23

لرستان

آقای حسین پور

33229808

066

آقای اصغر رمضانی

24

همدان

        آقای کاظمی

2514773

081

آقای بهروز احمدی نسب

25

یزد

آقای مروستی زاده

8263725

035

آقای محمد علی قربانی

اداره کل توسعه و نوآوري فاوا - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی © 2014