متقاضی محترم با توجه شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدها ناشی از آن، رسیدگی به کلیه درخواست‌ها با تاخیر انجام خواهد شد.
Skip Navigation Links
 


 
 
بازیابی کدرهگیری
کدملی:
شماره شناسنامه:  
تاریخ تولد:
      ۱۳ /
به ترتیب سال، ماه و روز وارد شود. 
   
 
 
     
اداره کل توسعه و نوآوري فاوا - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی © 2014